Navigation
Account

GIÀY SNEAKERS SNE0044

Quay về trang trước
Đánh giá (2)

2 reviews for GIÀY SNEAKERS SNE0044

  1. Được xếp hạng 5 5 sao

    Design đẹp lạ, phong cách, bát mát, thiết kế đon giản nhưng gay an tuong ngay cái nhìn dau tiên, nhiều ngưòi nhìn ngam như tự hỏi hiệu gì mà đẹp thế, đi rat em chan, giá tiền hop lý, nói chung vừa ý, moi su dụng khoảng 1 tháng đi du lịch qua Mỹ nhưng không phải dùng giày du phòng! Chat luong có thể tin tuong! Cảm on Adler nhiều!

  2. Được xếp hạng 5 5 sao

    Thiet kế lạ mat, nhưng đon giản và an tuong. Đi em chan, tiện loi, không can giay cot, xo chan vào ra nhanh. Bền bỉ, đi du lịch duong xa yên tam, không phải su dụng giày du phòng! Giá cả hop lý.

Add a review

Back to top